Hướng Dẩn Thủ Tục Kiểm Tra Sức Khoẻ

English | Vietnamese | Russian | Dutch

 • Số điện thoại liên hệ trong trường hợp cần thiết : 1800 003 224.
 • Ðể kiểm tra sức khoẻ quí vị chỉ cần đến gặp bác sĩ một lần, nhưng có thể có trường hợp quí vị sẽ cần gặp hai lần.
 • Thông thường cuộc kiểm tra sức khoẻ sẽ kéo dài từ nửa tiếng cho đến một tiếng tùy theo yêu cầu khám nghiệm.
 • Nếu cần kiểm tra máu, quí vị không được ăn (nhưng vẫn có thể uống nước) trong vòng mười (10) tiếng trước giờ hẹn.
 • Kết quả khám nghiệm sẽ được chuyển đến cho công ty bảo hiểm hoặc tổ chức cố vấn sức khoẻ đả giới thiệu quí vị đến dây, trong vòng năm (5) ngày làm việc.
 • Mọi chi phí sẻ được gởi đến công ty bảo hiểm.
 • QUÍ VỊ NÊN MANG THEO BẢN YÊU CẦU KHÁM NGHIỆM CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM KHI ÐI KIỂM TRA SỨC KHOẺ VÀ TRƯỚC CUỘC HẸN, QUÍ VỊ XIN VUI LÒNG ÐIỀN BẢNG CÂU HỎI SẺ ÐƯỢC CUNG CẤP.
 • Download These Instructions:

  Adobe Acrobar Format (*.pdf) 74 kb
  Microsfot Word Format (*.doc) 29kb